Projekt i ludzie

W trakcie pracy nad projektem młodzi Niemcy, Polacy, Czesi oraz Ukraińcy zajmowali się kwestią różnic w pamięci narodowej i regionalej, zastanawiali się również, w jaki sposób Europejczycy mogą dziś odwoływać się do wspólnych im wartości oraz wspólnie wyciągnąć wnioski z osobnych wspomnień.

Projekt został zrealizowany w trzech etapach między majem a październikiem 2011 roku  i umożliwił uczestnikom przeprowadzenie badań bezpośrednio w interesujących ich regionach.

  • Zamek Trebnitz – tutaj zyskaliśmy rozeznanie w tematyce, zaplanowaliśmy, przygotowaliśmy jak również przeprowadziliśmy wywiady z polskimi i niemieckimi świadkami historii
  • wyjazd naukowy do Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze
  • wyjazdy naukowe do Pyrzan i Kozaków – w ten sposób mogliśmy poznać obie miejscowości osobiście oraz przeprowadzić wywiady z mieszkającymi dziś w Kozakach Ukraińcami

Dzięki metodzie oral history oraz kwerendzie przeprowadzonej w Archiwum Diecezjalnym udokumentowana została historia miejscowości Kozaki oraz Pyrzany, jak również losy ludzi, żyjących tam kiedyś i dziś. Badania obejmowały:

  • wywiady z żyjącymi świadkami historii
  • odszukanie świadectw, fotografii oraz dokumentów z interesującego nas czasu w polskich, niemieckich i ukraińskich archiwach