Publikacje

Po polsku i po niemiecku

Kozaky–Pyrehne / Kozaki–Pyrzany

Polen, Deutsche und Ukrainer auf dem Erinnerungspfad erzwungener Migrationen. / Polifonia pamieci Polifonia pamięci o przymusowych migracjach we wspomnieniach Polaków, Niemców i Ukrainców.

Redakcja: Beata Halicka, Bogusław Mykietów

Wydawnictwo Instytutowe, Skórzyn 2011

ISBN: 978-83-922273-2-8

Po polsku

Z Kozaków i Pyrzan – Kresowe biografie

Redakcja: Bogusław Mykietów

Recenzja: prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz

ISBN:  978-83-60218-31-0

 

 

 

Pyrzany 1945 – 2005 – By Młodzi nie zapomnieli

Danuta Zielińska, Jacek Dziobek-Romański, Bogusław Mykietów

Recenzja: ks. dr hab. Robert Romuald Kufel

ISBN: 978-83-60218-30-3

 

 

Dziś u wieczności bram, staną łeś bracie drogi – Cmentarze Kraków i Pyrzan

Bogusław Mykietów,  dr Jacek Dziobek-Romański, Danuta Zielińska

Recenzja: ks. dr hab. Robert Romuald Kufel

ISBN: 978-83-60218-32-7